LMS logo
Lietuvos miškininkų sąjunga
 
Į pradžią  
   
NAUJIENOS
ISTORIJA
ĮSTATAI
PREZIDIUMAS
VALDYBA
BENDRIJOS
SAMBŪRIAI
LEIDYBA
KONTAKTAI

 

Sužinok daugiau apie darnią miškininkystę
 

NAUJIENos

 
2014-12-03
 
LMS 12-ojo suvažiavimo (2014 m. gruodžio 5 d. Raudondvaris, Kauno r.) PROGRAMA
 

9.00–10.00 Dalyvių ir svečių registracija.

10.00–10.10 Suvažiavimo atidarymas.

10.10–11.00 Svečių ir muzikinis sveikinimas.

11.00–11.10 Sekretoriato, mandatų, redakcinės ir balsų skaičiavimo komisijų rinkimai.

11.10–11.30 LMS veiklos ataskaita (LMS prezidentas prof. dr. Edmundas Bartkevičius).

11.30–11.40 LMS revizijos komisijos pranešimas (Revizijos komisijos pirmininkas lekt. G. Činga).

11.40–11.50 Mandatų komisijos pranešimas.

11.50–12.30 LMS garbės narių rinkimai.

Respublikinio konkurso „Geriausiai ąžuolynus atkurianti girininkija“ nugalėtojų apdovanojimai.

LMS pasižymėjusių narių apdovanojimai.

12.30–14.00 Bendra nuotrauka ir pietūs.

14.00–15.00 Diskusijos.

15.00–15.30 Nutarimų ir rezoliucijų priėmimas.

15.30–16.00 Rinkimai.

LMS prezidento rinkimai.

LMS prezidiumo rinkimai.

LMS valdybos tvirtinimas.

LMS revizijos komisijos rinkimai.

LMS garbės teismo rinkimai.

LMS naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

16.00 Suvažiavimo pabaiga. Vakaronė.

 

 
2014-04-14
 
Dėl 2% gyventojų pajamų mokesčio pervedimo LMS
 

Gerbiami miškininkai,

jau atėjo laikas, kai turėsite nuspręsti, kam panaudosite 2% gyventojų pajamų mokesčio. Būsime nuoširdžiai dėkingi, jei šiuos procentus paskirsite Lietuvos miškininkų sąjungai.
Jums nutarus 2 % savo pajamų mokesčio skirti LMS, reikia užpildyti specialų FR0512 (v.2 versija) formos prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės formą FR0512 (v.2 versija)fr0512_v02 arba iš mūsų svetainės formą FR0512 (v.2 versija) su jau užpildytais LMS rekvizitais fr512_v02 ir atsispausdinkite ją.
Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją arba išsiųskite paštu.

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti formos FR0512 (v.2 versija) prašymą internetu:

1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 (v.2 versija).
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

• 1 laukelyje - Jūsų asmens kodas;
• 2 laukelyje - Jūsų telefono numeris;
• 3V laukelyje - Jūsų vardas;
• 3P laukelyje - Jūsų pavardė;
• 4 laukelyje - Jūsų adresas;
• 5 laukelyje - rašyti 2013;
• 6S laukelyje - žymėti x;
• E1 laukelyje - rašyti 2;
• E2 laukelyje - rašyti 191426053;
• E4 laukelyje - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį LMS;
• E5 laukelyje -2017 arba kitas mokestinis laikotarpis iki, kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2013 metus, rašykite 2013.

Prašymą galite užpildyti iki š. m. gegužės 1d.

 
 
2013-01-14
 
Pradedama pakartotinė kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje

Šiais metais iki lapkričio 15 d. vyks pakartotinė kertinių miško buveinių inventorizacija. Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos skelbtą konkursą laimėjo Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto specialistai.

Intensyviame miškų ūkyje labiausiai pažeidžiamos ir nykstančios yra specializuotos seniems medynams būdingos rūšys. Sprendžiant šių rūšių ir biologinės įvairovės apsaugos miškuose problemas buvo sukurta kertinių miško buveinių koncepcija ir 1993 m. Švedijoje įvyko pirmoji šių teritorijų inventorizacija. Kertinė miško buveinė (toliau KMB) – nepažeistas miško plotas, kuriame yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių. Potenciali kertinė miško buveinė (toliau PKMB) – teritorija, kuri turi didelį potencialą tapti kertine miško buveine. Kertinės miško buveinės inventorizuojamos ieškant natūraliems seniems medynams būdingų elementų. Tai specializuotos, indikatorinės, saugomos ir retos rūšys, biologiniai ir kraštovaizdžio kertiniai elementai, būdingi seniems ir natūraliems medynams. Pirmoji kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje buvo atlikta 2001-2005 m. Jos metu buvo išskirta daugiau kaip 8,9 tūkst. miško buveinių, apimančių apie 26,4 tūkst. ha plotą.

Šiais metais Lietuvoje atliekamos kertinių miško buveinių inventorizacijos tikslas yra įvertinti Lietuvoje esančių KMB ir PKMB būklės pokyčius, palyginti juo su pradinės inventorizacijos duomenimis. Šiuo tikslu lauko tyrimų metu bus įvertinta ne mažiau nei 4,7 tūkst. miško buveinių bendrame apie 13 tūkst. ha plote. Bus pakartotinai inventorizuotos visos kertinės miško buveinės esančios privačiuose miškuose (siekiant nustatyti jų būklės pokyčius dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių) bei potencialios kertinės miško buveinės (siekiant įvertinti aplinkos pokyčius, įvykusius po pirminės inventorizacijos bei šių miško buveinių atitikimą kertinių miško buveinių reikalavimams). Taip pat bus įvertintos ir labiausiai pasikeitę KMB valstybiniuose miškuose, pateikti pasiūlymai dėl tolesnės jų priežiūros.

Atliekant pakartotinę inventorizaciją sudaroma galimybė miško savininkams ar valdytojams pageidaujant steigti naujas KMB, peržiūrėti ir gal būt panaikinti esamų KMB statusą. Projekto vykdymo eigoje bus įvertinamas gautų pasiūlymų tikslingumas ir lauko darbai šiose vietose atliekami pirmoje eilėje. Miško savininkai, kurių valdose yra išskirtos KMB, gali savanoriškai įsipareigoti jas saugoti bei teikti paraiškas gauti Lietuvos kaimo plėtros programos Miškų aplinkosaugos priemonės išmokas. Miško savininkai, norintys teikti pasiūlymus dėl savo valdoje galimai esančios KMB inventorizacijos ar statuso peržiūrėjimo gali kreiptis iki 2013 m. gegužės 1 d. į projekto vadovą Gediminą Brazaitį elektroniniu paštu gediminas.brazaitis@asu.lt.

 
 
 
2012-11-23
 
Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams


Lietuvos miškininkų sąjunga kartu su partneriu Aleksandro Stulginskio universitetu įgyvendina vietos projektą „Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“. Projektas bus įvykdytas iki 2014 m. sausio 31 d.
Ekspozicinis želdynas yra Kauno r. Akademijos seniūnijoje, ASU Arboretumo teritorijoje. Želdyną projektavo buvusio Miškų ūkio fakulteto Miško kultūrų k-dros vedėjas doc. M.Lukinas ir vyr. dėstytojas L.Čibiras. Pagal projektą 1958-1965 metais 10 ha teritorijoje buvo įveisti 28 savaiminių ir introdukuotų medžių rūšių medynai, iš kurių buvo suformuotas parkinio tipo želdynas (vadintas LŽŪU pietiniu dendroparku). Nutiesus Via Baltika magistralę, dendroparko plotas sumažėjo. Dabar jis užima 5,28 ha sklypą, kuriame auga 20 skirtingų medžių rūšių medynai. Bėgant metams, priaugo daug nepageidaujamų žėlinių, atsirado sausuolių, sutankėjo medynai, susigadino takai. Želdynas tapo sunkiai įžengiamas, dėl to nuspręsta jį rekonstruoti, padaryti patrauklų lankytojams.


Įgyvendinant projektą, bus įrengtas ekspozicinis rekreacinis želdynas su pasivaikščiojimo ir medžių pažinimo takais, informaciniais šviečiamaisiais stendais ir poilsio aikštele.
Savaiminių ir introdukuotų medžių medynuose bus pašalinti išvirtę, nudžiūvę, sergantys ir atsitiktinai išaugę, darkantys suformuoto medyno rūšinę struktūrą medžiai bei krūmai, surinktos ir pašalintos pasklidusios šakos. Taip pat bus pašalinti želdyno erdvėse, pakraščiuose ir ant takų išaugę medžiai bei krūmai.
Prie kiekvieno skirtingo medyno bus įrengtas stendas su informaciniais duomenimis apie medžio rūšį, jos geografinį paplitimą (gamtinį arealą), medyno amžių, vidutinį aukštį, medienos tūrį ir kt. dendrometrinius rodiklius.
Poilsio aikštelėje bus įrengtas informacinis stendas, vaizduojantis visų 20 skirtingų medynų išsidėstymą ir pažinimo bei pasivaikščiojimo takų tinklą. Pažinimo ir pasivaikščiojimo takai bus taip įrengti, kad jais galima būtų naudotis ištisus metus.

Projektą remia Lietuvos Respublika, tačiau projekto vykdymo metu bus organizuojamos savanoriškos talkos, kuriose kviesime prisijungti ir savanorius.

Projekto vadovė Lina Straigytė

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lietuvos miškininkų sąjunga
Studentu g. 11
LT-53361 Akademija,
Kauno raj.
tel. 8 37 752232,
faksas 8 37 752379
el.paštas:
me@asu.lt
 
© LMS